Meer artikelen

Regeerakkoord: lastenverzwaring ondernemers deels teruggedraaid

Regeerakkoord: lastenverzwaring ondernemers deels teruggedraaid

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, BBB en VVD staat dat de nieuwe regering de lastenverzwaring voor ondernemers die op Prinsjesdag zijn...

Recordbedrag investeringen via WBSO

Recordbedrag investeringen via WBSO

Nederlandse bedrijven die WBSO aanvroegen, investeerden vorig jaar 8,7 miljard euro in R&D. Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven een deel van...

Fiscus niet uitgerust voor verwantschapsonderzoek BOR-aanpassing

Fiscus niet uitgerust voor verwantschapsonderzoek BOR-aanpassing

De Belastingdienst denkt dat een aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling een groot risico tot procesverstoring met zich meebrengt. Onder de...

Pensioenen: vakbondacties rond RVU-ruzie in zicht

Pensioenen: vakbondacties rond RVU-ruzie in zicht

Vakbonden hebben een ultimatum gesteld aan het kabinet om met een oplossing te komen voor het vroegpensioen van werknemers met zware beroepen. De...

Op weg naar genderbalans: de wet ingroeiquotum en streefcijfers

Op weg naar genderbalans: de wet ingroeiquotum en streefcijfers

Na twee jaar geeft de SER een update van de effecten van het ingroeiquotum en de streefcijfers voor beursvennootschappen. Wat zijn ook alweer de...

Heffingskortingen onvoldoende doelmatig en te complex

Heffingskortingen onvoldoende doelmatig en te complex

De kortingen op de loonheffing zijn voor werkende Nederlanders niet inzichtelijk genoeg, waardoor ze foutieve inschattingen maken van de marginale...

Fiscus wil beter zicht op wie belastinggegevens delen

Fiscus wil beter zicht op wie belastinggegevens delen

De Belastingdienst wil ervoor zorgen dat het lastiger wordt dat criminelen aan fiscale gegevens komen. Zo wordt er meer ingezet op het loggen en...

Nederland dreigt honderden miljoenen euro's EU-steun mis te lopen

Nederland dreigt honderden miljoenen euro's EU-steun mis te lopen

Met name de trage invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen leidt tot een mogelijk verlies van honderden miljoenen of...

Hervorming arbeidsmarkt: zo staat het ervoor

Hervorming arbeidsmarkt: zo staat het ervoor

Ondanks de demissionaire status van het kabinet, gaat het door met het hervormen van de arbeidsmarkt. Wat is de stand van zaken?

Handboek loonheffingen 2024: de belangrijkste wijzigingen

Handboek loonheffingen 2024: de belangrijkste wijzigingen

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd, waarin de wijzigingen uit de nieuwsbrief loonheffingen zijn opgenomen. Dit...