Finance Academy E-learning artikelen

Stappenplan voor het integreren van stakeholdersbelangen

Stappenplan voor het integreren van stakeholdersbelangen

Organisaties die hun stakeholders actief betrekken bij het ontwikkelen van hun strategie zijn aantoonbaar succesvoller. Het is daarbij niet meer het...

Data en analytics inzetten voor controllers

Data en analytics inzetten voor controllers

Diverse e-learnings van Finance Academy E-learning richten zich op analytics: wat is het precies, wat is de rol van de controller en hoe is een...

De toegevoegde waarde van internal audit

De toegevoegde waarde van internal audit

Om een organisatie te kunnen laten draaien moet het management bepaalde werkzaamheden door medewerkers laten uitvoeren. Er is dan sprake van...

10 online cursussen voor verplicht PE-onderwerp duurzaamheid

10 online cursussen voor verplicht PE-onderwerp duurzaamheid

De NBA heeft het onderwerp Duurzaamheid in 2023 verplicht gesteld en verlengt deze PE-verplichting tot eind 2024. Hoe vul je die eis als accountant...

Nieuwe pensioen: werkgevers moeten gaan rekenen en onderhandelen

Nieuwe pensioen: werkgevers moeten gaan rekenen en onderhandelen

Per 2028 moeten pensioenfondsen zijn overgestapt op het nieuwe stelsel. Werkgevers die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds moeten zelf aan de...

Stappenplan WKR: hoe voer je de werkkostenregeling in?

Stappenplan WKR: hoe voer je de werkkostenregeling in?

Hoe zit het met de WKR: wat wordt vergoed, wat valt onder loon, hoe groot is je vrije ruimte en hoe implementeer je de regeling? Cm: legt het...

Tips voor controllers om een verhaal krachtiger te maken

Tips voor controllers om een verhaal krachtiger te maken

Internationaal topspreker en communicatiecoach Lars Duursma stelt dat het voor iedereen goed is om te kijken hoe je een boodschap doeltreffender...

Stappenplan dubbele materialiteit: aan de slag met CSRD-rapportage

Stappenplan dubbele materialiteit: aan de slag met CSRD-rapportage

CSRD verplicht organisaties om hun dubbele materialiteit te bepalen en daarover te rapporteren in hun jaarverslag. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe...

Stappenplan om te groeien met big data

Stappenplan om te groeien met big data

In een snel veranderende wereld, die wordt gekenmerkt door VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity kunnen organisaties en medewerkers...

4 handreikingen voor projectbeheersing

4 handreikingen voor projectbeheersing

Projecten gedragen zich anders dan routinematige activiteiten. Dat moet ook omdat projecten geacht worden een uniek en eenmalig resultaat op te...