De toegevoegde waarde van internal audit

Om een organisatie te kunnen laten draaien moet het management bepaalde werkzaamheden door medewerkers laten uitvoeren. Er is dan sprake van delegatie van bevoegdheden. De inhoud van de overgedragen taken en bevoegdheden en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden worden in functie- en taakbeschrijvingen vastgelegd, waaraan ook bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verbonden.