Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Dit door middel van de SLIM-regeling. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit, zo schrijvenu00a0de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.