Deel 3: Hoe beleven controllers de coronacrisis: 'Ik ben in deze tijd heel erg op mijn hoede'

'Mijn grootste zorg is of we genoeg uitzendkrachten vinden als straks het oogstseizoen losbarst,' aldus Annemarie Derwort, controller bij tomatenkwekerij Fanqie Molenaar.