De rol van het Black-Scholes model als calculator van de verwachtingswaarde opties

Een model dat in de optietheorie populair is, is het Black-Scholesmodel. Een model waaraan graag wordt gerefereerd maar ook een begrip waarvan de kennis soms niet verder reikt dan de naam en de associatie met opties. Reden om dit model nader onder de loep te nemen.