Belastingplan 2021 en btw: wijzigingen per 1 januari 2021

Op Prinsjesdag 2020 is het nieuwe belastingplan bekend gemaakt. Er is op btw-gebied weinig nieuws aangekondigd ten opzichte van de aangekondigde wijzigingen die al eerder bekend waren geworden. Dat neemt niet weg dat er in 2021 een aantal belangrijke btw-regels zullen wijzigen.