Werkgeverspremies Ziektewet en WGA stijgen volgend jaar

Het gemiddelde premiepercentage van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) stijgt volgend jaar naar 0,84 (van 0,78). Deze premie blijft de komende jaren stijgen, UWV verwacht uit te komen op 1 procent. De premie voor de Ziektwet stijgt met 0,10 procent.