Marjol Nikkels zet de wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2022 op een rij

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid. Regelingen waren al eerder aangekondigd, of zijn juist controversieel verklaard en gaan dus tu00f3ch niet door. Sociale zekerheidsdeskundige en spreker op de cm: Nationale Administrateursdag Marjol Nikkels zet het voor u op een rij (geactualiseerd naar de cijfers van Prinsjesdag).