Excel-tutorial: automatische waarschuwingen via gegevensvalidatie

Gegevensvalidatie is een ingebouwde feature van Excel om te controleren of invoer klopt met bepaalde eisen. In deze tutorial kijken we naar twee toepassingen van gegevensvalidatie: het voorkomen van dubbele factuurnummers in een tabel en het invoegen van een keuzemenu.