Reorganiseren en fiscus: welke opties zijn er?

Een reorganisatie kan grote gevolgen hebben voor een organisatie. Je kunt er allerlei termen aanhangen: herstructureringen, modernisering, privatiseringen, herindeling, maar het komt altijd neer op verandering. Zowel op het moment van reorganiseren als bij een mogelijke latere vervreemding of verhanging van vennootschappen, is het belangrijk goed rekening te houden met de verschillen tussen diverse fiscale faciliteiten.