6 aandachtspunten voor verplichtingen bij WBSO-subsidie

Als je voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruikmaakt van een subsidie in het kader van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), dan brengt dat een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet je ieder jaar de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).