Duizenden ondernemers bij incassobureau wegens TVL-schuld

RVO waarschuwt dat de dossiers van 2000 ondernemers die TVL moeten terugbetalen naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gestuurd worden. Er zijn betalingsregelingen mogelijk, maar met een aantal bedrijven krijgt de uitvoerder van de coronategemoetkoming maar geen contact. Daarmee dreigen de ondernemers uiteindelijk te maken te krijgen met de deurwaarder. In totaal moeten zo'n