CSRD: afwachten is geen optie meer

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt eraan. Vanaf 2024 zijn bedrijven die nu onder de NFI-richtlijn (niet-financiële rapportage) vallen verplicht om te rapporteren over de milieu-impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Vanaf 2025 geldt dat ook voor organisaties die daar niet onder vallen. Alle bedrijven krijgen er dus binnen afzienbare tijd mee