Mkb-bijscholingssubsidie SLIM weer beschikbaar

De SLIM-subsidie, die het midden- en kleinbedrijf (mkb) helpt bij het ontwikkelen van een scholingscultuur, kan vanaf 1 maart 2023 weer worden aangevraagd. Het tijdvak voor het aanvragen van de SLIM-subsidie loopt van 1 maart 09.00 uur tot 30 maart 17.00 uur. Aanvragen kan via het subsidieportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op