Zo werkt modified duration voor de waardering van balansposten

De hoge inflatie dwingt ondernemingen en financiële instellingen zorgvuldiger te kijken naar de invloed van renterisico's op het resultaat en de marktwaarde van afzonderlijke of gesommeerde activa en passiva. Daarvoor bestaan diverse methoden. Dit artikel gaat nader in op een van die methoden, namelijk die van de duration (D).

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM