Duobanen en wervingscriteria aanpassen; krappe arbeidsmarkt vereist creativiteit

Hoewel het aantal vacatures in de laatste maanden van 2022 licht afnam, blijft de arbeidsmarkt krap. Het tekort aan personeel zal de komende jaren niet vanzelf afnemen. Werkgevers moeten daarom anders naar werving en retentie gaan kijken. Dat meldt het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie wordt het belangrijker om minder zwaar te tillen aan ervaring en