Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Een aan populariteit winnend instrument om risico's van toekomstige rentebewegingen te beteugelen is de collar. Een over the counter of maatwerkproduct dat de koper ervan de mogelijkheid biedt simultaan op drie cruciale aspecten van zijn bedrijfsvoering in te zoomen, namelijk op kosten, risico's en profits. Hoe werkt de collar? En wat zijn de voordelen ervan?