RJ-Uiting 2023-6: Verwerking kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft wijzigingen in hoofdstuk 212 'Materiële vaste activa' doorgevoerd. In deze nieuwe uiting worden voorstellen voor wijzigingen voor onderwijsinstellingen als gevolg van deze verandering na feedback op 2023-2. De nieuwe definitie van kosten in 212 heeft gevolgen voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs omdat zijn vaak juridisch