Pensioenscenario's: een fata morgana?

Begin april publiceerde de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een aanpassing van de uniforme rekenmethodiek. Die uniforme rekenmethodiek geeft aan dat de pensioenuitvoerder bij de communicatie met pensioendeelnemers drie scenario's moet laten zien. Er is een slecht-weerscenario waarbij de pensioenuitkering lager kan uitvallen dan normaal en een goed-weerscenario waarbij de pensioenuitkering beter kan uitvallen.