Excel-tutorial: Alloceren van budgetbedragen naar resterende maanden

Het toebedelen van budgetbedragen per project aan resterende toekomstige maanden gebaseerd op realisatiecijfers in de verstreken maanden is een berekening die regelmatig voorbijkomt. Een bijkomend probleem is dat er soms projectnummers kunnen voorkomen bij de realisatie waarvoor nog geen budget is vastgesteld. Deze posten dienen naderhand te worden bijgewerkt. Het is de bedoeling dat maandelijks