Hoe zit het met btw bij verenigingen en stichtingen?

Verenigingen en stichtingen hebben te maken met specifieke btw-regels en de daarbij behorende valkuilen. Het is van belang de btw-positie van de vereniging of stichting in kaart te brengen en vast te stellen of er btw verschuldigd is, of er recht op btw-aftrek is en of eventuele ongewenste btw-druk voorkomen kan worden.