CSDDD: duidelijkheid over due diligence in de waardeketen

Op 1 juni 2023 stemde het Europees Parlement in met de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSRDDD). Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen om de negatieve impact van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu te identificeren en waar nodig te voorkomen, beëindigen of te verminderen.