De AVA: fysiek, hybride of volledig digitaal?

Het bedrijfsleven wil het wettelijk mogelijk maken dat algemene vergaderingen volledig digitaal kunnen worden gehouden. Om daaraan tegemoet te komen, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het voorontwerp van de Wet digitale algemene vergadering rechtspersonen (verder het voorontwerp) voor consulatie gepubliceerd.