Regelmatig fouten inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in loonaangifte

Volgens de Belastingdienst vullen werkgevers regelmatig de aangifte loonheffingen niet juist in wat betreft de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zwv). Daarom publiceert de fiscus een uitleg waarin de rubrieken en codes de revue passeren.