17 procent wereldwijde belastingverlies via Nederland weggesluisd

Nederland is een van de grootste partijen wereldwijd die belastingontwijking faciliteert. Die winsten verdwijnen naar grote multinationals en rijke individuen, niet naar publieke voorzieningen. Het is maar de vraag of de nieuwe plannen voor een wereldwijde minimumbelasting hier iets aan veranderen.