Nieuwe pensioenen: Hoe zit het met overgangsrecht?

Bij wijzigingen in het wettelijk kader rond pensioenen, heeft de pensioenmarkt te maken met overgangsrecht. De afgelopen wetswijziging per 1 juli 2023 kent ook overgangsrecht, en dat is maar goed ook. Namelijk het niet een wijziging van een enkel wetsartikel maar van een hele reeks artikelen zonder dat de Pensioenwet in haar basis wijzigt. Gelukkig maar.