RJ-Uiting 2023-13: Definitief gewijzigde alinea's Richtlijnen RJ 170 en RJk A2

In RJ-Uiting 2023-3 'Verduidelijkingen inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit (ontwerp-Richtlijnen: RJ 170, RJk A2)' stelde de RJ een aantal verduidelijkingen in de Richtlijn voor. Naar aanleiding van ontvangen commentaar op deze RJ-Uiting, zijn deze verduidelijkingen verder aangevuld.