Duurzaamheidsclaims: 5 vuistregels voor bedrijven

Consumentenwaakhond ACM waarschuwt ondernemers om beter te letten op de duurzaamheidsclaims die ze maken. De organisatie roept consumenten via social media op om gevallen van misleidende verkooppraatjes te melden om zo op te kunnen treden.