Kabinet legt laatste hand aan begroting 2024

Het kabinet is het grotendeels eens over het pakket aan begrotingsmaatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het ministerie van Financiën doet verder geen inhoudelijke mededelingen over de plannen, hoewel al is uitgelekt dat er 2 miljard euro wordt uitgetrokken voor een nieuw koopkrachtpakket.