Zo reken je snel de premies WGA en ZW uit

Werkgevers die zich via het UWV verzekeren betalen een gedifferentieerde premie. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van de loonsom en de sectorale of individuele premie, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, of een gewogen gemiddelde. UWV biedt een tool om de premie voor je organisatie snel uit te rekenen.