Meeste fiscale wetsvoorstellen niet controversieel

Wat gebeurt er met de diverse fiscale beleidsvoorstellen nu het kabinet demissionair is? Vorige week namen Tweede Kamerleden uit vaste Kamercommissies een beslissing over welke onderwerpen controversieel zullen worden verklaard.