Hoge rente: meer kredietrisico en lagere liquiditeit op financiële markten

De risico's voor financiële stabiliteit nemen toe door de hoge rentestand, waarschuwt De Nederlandsche Bank. Nederlandse verstrekkers van leningen moeten rekening houden met toenemende rente- en kredietrisico's door de renteverhogingen van centrale banken.