Wijzigingen re-integrateplicht bij mkb: dit zijn de plannen

Mkb-ondernemers moeten na het eerste jaar van langdurige ziekte de mogelijkheid krijgen om re-integratie binnen het bedrijf af te sluiten. Een nieuw wetsvoorstel beoogt daarom de re-integratieverplichtingen in het tweede jaar bij werknemers van mkb-bedrijven te wijzigen. De plannen zijn tot 24 november te becommentariëren in een consultatieronde.