De laatste btw-aangifte van het jaar en de eerste btw-aangifte van 2024

De btw kent een aantal regelingen waarbij na afloop van het boekjaar een afrekening moet plaatsvinden. Deze afrekeningen moeten gedeeltelijk gebeuren op de laatste btw-aangifte van het boekjaar en gedeeltelijk op de eerste btw-aangifte van het volgende boekjaar. De afrekeningen op de laatste btw-aangifte van een boekjaar hebben betrekking op dat betreffende boekjaar.