Op non-actiefstelling na aankondiging bedrijfseconomisch ontslag

Voor sommigen zal het wellicht onvoorstelbaar zijn, maar het komt toch echt met regelmaat voor dat werknemers het recht opeisen om weer aan het werk te mogen in periodes waarin ze ook zonder te werken gewoon doorbetaald zouden zijn. Nu is dat nog wel logisch als de op non-actiefstelling plaats vindt vooruitlopend op een ontslag waar de medewerker het niet mee eens is, maar een recente uitspraak leert dat medewerkers dat die op non-actiefstelling zelfs aanvechten bij een ontslag op bedrijfseconomische redenen.