Najaarsnota: Minder inkomsten en lagere uitgaven

Dit jaar is er 4,3 miljard euro minder binnengekomen bij de Rijksoverheid dan begroot, zo blijkt uit de Najaarsnota. Omdat het niet mogelijk bleek om alle plannen in 2023 uit te voeren, geven de verschillende ministeries dit jaar 4,5 miljard euro minder uit dan begroot.