Risicomanagement en de internal audit functie

De rol van de moderne controller wordt volgens Roozen en Steens (2005) gekarakteriseerd door spanning tussen het vervullen van de rol van financieel geweten van de onderneming en die van businesspartner, tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Het bewaken van de financieel economische levensvatbaarheid mag als een minimumvereiste worden gezien. Het werk van de internal auditor wordt door de controller vaak nog steeds gezien als een 'ver van mijn bed show'.