Persoonlijke effectiviteit: Een plan is niks, plannen is alles

'Plannen' heeft onterecht een slechte naam. In een tijd waarin alles 'agile' en 'lean' moet gebeuren wordt laatdunkend gesproken over het planningsproces. Hoongelach stijgt op wanneer iemand een 'waterval' op de slide laat zien. De actiegerichte commercieel manager komt met een kreet als 'Everybody has a plan, 'till they get punched in the mouth' (Mike Tyson). Steevast gevolgd door 'Just do it!'.