OESO voorziet lagere groei in eurozone dan eerder aangenomen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorziet een lage economische groei in de eurozone in 2024. Wel neemt naar verwachting de inflatie verder af, van 2,4 procent in 2023 naar 2,16 procent over dit jaar.