Kostenmanagement: inzicht in kosten en doorbelasting hoofdkantoorkosten

In het bedrijfsleven en ook onderwijs en zorg worden hoofdkantoren of centrale diensten steeds omvangrijker. Enerzijds door fusies, anderzijds door de wens van raden van bestuur om deze ondersteunende diensten slimmer en efficiënter te laten werken. Van deze hoofdkantoren en centrale staven wordt verwacht dat zij effectief opereren. Maar zijn ze ook efficiënt en kunnen ze hun prestaties meten?