Wat zijn de IFRS-verbeteringen over overnames en goodwill?

De International Accounting Standards Board (IASB) publiceerde in maart een voorstel om de informatieverschaffing in de jaarrekening over overnames te verbeteren. Het gaat enerzijds om een aanscherping van de toelichtingsbepalingen en anderzijds om een paar (kleine) vereenvoudigingen in het berekenen van bijzondere waardeverminderingen van goodwill.