Verhoging grensbedragen: wijzigt de omvang van de rechtspersoon?

Om te beoordelen aan welke vereisten de jaarrekening van een Nederlandse rechtspersoon moet voldoen, kijken we naar de omvang van de rechtspersoon. Die omvang wordt vastgesteld aan de hand van bepaalde grensbedragen. Deze is al jarenlang ongewijzigd waardoor steeds meer bedrijven voldoen aan deze criteria. Op 13 maart 2024 is het Implementatiebesluit verhoging grensbedragen in werking getreden.