Stappenplan voor human resource controlling

Personeel is geen kostenpost; werknemers moet je zien als activa. Een langetermijnvisie op personeelsbeleid en people analytics zijn de stuurmiddelen waarmee controllers ervoor zorgen dat personeelsmanagement bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelen.