Excel-tutorial: een prognosebalans en resultatenrekening modelleren

Het maken van een geprognotiseerde balans annex resultatenrekening levert nogal hoofdbrekens op. Terwijl dit een vaardigheid is die elke finance-professional zou moeten hebben. Het probleem is dat financials veelal de balans en resultatenrekening separaat en geïsoleerd ontwerpen.