Flowchart: valt mijn organisatie onder de CSRD?

Voor boekjaren 2024, 2025 en 2026 gelden verschillende voorwaarden wat betreft de bedrijven die hun jaarverslag moeten voorzien van een duurzaamheidsrapportage in het bestuursverslag. Deze flowchart laat zien welke organisaties wanneer aan de beurt zijn.