Op weg naar de jaarrekening 2005

Wat moet en wat mag? De recente vloedgolf aan wet- en regelgeving geeft u, administrateurs, controllers en accountants, weer handenvol werk bij het opstellen van jaarrekeningen 2005 bij bv's. Welke verslaggevingsstrategie past u toe en kiest u voor IFRS of toch maar NL GAAP?