Vereenvoudiging loonheffingen via uniform loonbegrip

De plannen van het kabinet met betrekking tot vereenvoudigingen op het terrein van de loonheffingen bestaan uit twee fundamentele pijlers: uniformering van het loonbegrip via het wetsvoorstel uniformering loonbegrip en vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen door de introductie van de zogenoemde werkkostenregeling via het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2010. In dit artikel leest u meer over de uniformering van het loonbegrip. In week 46 kunt u het vervolg lezen over de vrije vergoedingen en verstrekkingen.