Voorgestelde wijziging IFRS inzake waardering financiële instrumenten

De regelgeving binnen IFRS over financiu00eble instrumenten is berucht complex, mede omdat verschillende uitgangspunten soms met elkaar in strijd zijn. Een gevleugelde uitspraak van de voorzitter van de IASB is, dat als je denkt dat je IAS 39 begrijpt, je deze standaard niet goed gelezen hebt. De huidige standaard kent vier categorieu00ebn van 'financial assets', met ieder eigen waarderingsgrondslagen en voorwaarden. Het gevolg is dat financiu00eble instrumenten ofwel tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, ofwel tegen reu00eble waarde (fair value), waarbij het dan ook nog verschil kan maken of waardeveranderingen via het resultaat lopen, of tijdelijk buiten de winst-en-verliesrekening om worden verwerkt. De IASB wil nu met spoed deze diversiteit terugbrengen en vereenvoudigen.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM