MVO rapportage 2.0: van project naar proces

Verslaglegging over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt vaak plaats in de vorm van een 'project', waarbij u00e9u00e9n keer per jaar met aanzienlijke inspanning de relevante data worden verzameld. Vaak gebeurt dit louter en alleen om de input voor het MVO-jaarverslag te verzamelen en wordt de verzamelde data niet gebruikt voor sturing, risico-analyse of andere bedrijfsmatige doeleinden. Het ombuigen van de projectaanpak naar een procesaanpak biedt veel voordelen op het gebied van sturing, inzicht en betrokkenheid.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en krijg gratis toegang tot achtergrondartikelen en het laatste nieuws over ontwikkelingen in finance & control.