MVO rapportage 2.0: van project naar proces

Verslaglegging over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt vaak plaats in de vorm van een 'project', waarbij u00e9u00e9n keer per jaar met aanzienlijke inspanning de relevante data worden verzameld. Vaak gebeurt dit louter en alleen om de input voor het MVO-jaarverslag te verzamelen en wordt de verzamelde data niet gebruikt voor sturing, risico-analyse of andere bedrijfsmatige doeleinden. Het ombuigen van de projectaanpak naar een procesaanpak biedt veel voordelen op het gebied van sturing, inzicht en betrokkenheid.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM